011/40-82-116 ili 061/664-89-64 office@obukeikursevi.com

Naučite SPSS i postanite neko koga sve kompanije žele u svom timu

Razlika između loše i dobre odluke je u tome što je dobra uvek zasnovana na podacima i proverljivim dokazima. A kada ne znate kako nešto da dokažete, statistika vam postaje najbolji prijatelj.

Teške odluke se svakodnevno donose u svim industrijama, što znači da menadžeri i direktori gotovo svih kompanija na svetu bar jednom dnevno izgovore rečenicu: „Ko to može da potvrdi?“

Šta ako vam kažemo da to možete biti baš vi i da upravo vas traže u svim firmama u Srbiji i šire?

BROJ SLOBODNIH MESTA

7

Kliknite na sliku da pustite video.

Statisticka obrada spss
Statisticka analiza podataka

Kako da znam da li je kurs statističke obrade podataka za mene?

Ako važite za najodgovorniju osobu u društvu koja uvek ima odgovore na sve, uvek imate telefon pri ruci da pretražite Google u potrazi za rešenjem nekog aktuelnog problema i uvek idete korak dalje u svojim naporima da dokažete neke tvrdnje, onda je statistika samo alat koji će pomoći vašoj prirodi da se razvije u pravom smeru.

Sa poznavanjem statistike i uz praktične veštine u radu na softveru koji se koristi u te svrhe bićete poželjan kandidat za pozicije u različitim industrijama – marketing, prodaja, upravljanje projektima, ali i mnogim drugim. Takođe, ako se bavite naučnim radom, statistika će vam samo olakšati proces izvođenja zaključaka i dokaza.

Kako izgleda obuka za statističku obradu podataka u SPSS – u?

Sam kurs statističke obrade podataka u SPSS programu organizovan je kroz niz praktičnih vežbi i primera sa kojima ćete se sresti u budućem radu. Trajanje kursa je 8 nedelja, a tempo održavanja nastave je jednom nedeljno u trajanju od 3h, odnosno 4 školska časa.

Tokom kursa ćete naučiti kako da kreirate bazu podataka, kako da pristupite procesu statistike, različite tehnike i metode, upotrebu dijagrama i još mnogo toga što vam je potrebno, a na šta će vam odgovoriti sam predavač tokom interaktivnih predavanja prilagođenih polaznicima koji nemaju nikakvo iskustvo u statistici.

 • Uvod u SPSS
 • Kreiranje baze podataka
 • Transformacije baze podataka
 • Pripremanje, pregled i transformacija podataka
 • Deskriptivna statistika (mere centralne tendencije, mere varijabilnosti)
 • Upotreba dijagrama za opisivanje i analizu podataka u SPSSu
 • Testiranje normalnosti raspodele (Kolmogorov-Smirnov test i Histogram)
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa jednim ili dva uzorka
  (t-test za uzorak populacije, t-test za nezavisne uzorke, t-test za zavisne uzorke)
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa tri ili više uzoraka (ANOVA, ANOVA sa ponovljenim merenjima)
 • ANCOVA
 • Pirsonov i Spirmanov koeficijent korelacije
 • Jednostruka linearna regresija
 • Hi-kvadrat test
 • Neparametrijske tehnike
 • Dvofaktorksa ANOVA
 • ANOVA ponovljenih merenja sa međugrupnim faktorom
 • MANOVA
 • MANCOVA
 • Multipla linearna regresija
 • Binarna logistička regresija
 • Multipla logistička regresija
 • Point-biserijska korelacija
 • Kaplan-Majerova analiza
 • Standardizacija podataka
 • Analiza pouzdanosti upitnika
 • Faktorska analiza
 • Korišćenje sintaksi u SPSS-u

Šta ću znati da uradim nakon ovog kursa?

Nakon što ovladate ovim tehnikama, a u kombinaciji sa vašom istraživačkom prirodom, nebo je granica. Uz novostečena znanja sa kursa statistike, vi ćete moći potpuno samostalno da:

 • Izradite nacrt istraživanja
 • Kreirate bazu podataka u SPSS programu
 • Kodirate odgovore iz upitnika i unesete ih u bazu SPSS
 • Obavite izbor prikladnih statističkih tehnika
 • Testirate hipoteze adekvatnim statističkim tehnikama
 • Vršite preliminarne statističke analize
 • Obavite interpretaciju dobijenih nalaza
 • Kreirate tabelarnu i grafičku prezentaciju podataka
 • Izvedete zaključke o analiziranim hipotezama.
Mesto održavanja Beograd i Novi Sad
Trajanje kursa 8 nedelja
Nivo učenja Početni i napredni
Termini Poslepodnevni i večernji radnim danima/subotom
Fond časova 32
Broj polaznika po grupi Max 10
Telefon 061/664-89-64
Prijavi se na kurs 
Statisticka obrada podataka

Dokažite mi da je baš ovo kurs koji će mi pomoći da naučim kako da statistički obradim podatke!

Svaki pravi statističar će postaviti ovo pitanje nakon čitanja opisa kursa. I bez brige, imamo nekoliko čvrstih dokaza da je ovo pravo mesto, ali i vreme za ovladavanje SPSS programom i statistikom. Pre svega, predavač na ovom kursu je Nikola Mirilović, doktorand na Medicinskom fakultetu koji koristi SPSS svakodnevno, kako u marketinške i korporativne svrhe, tako i u naučno-istraživačke. Nikola je omiljen, kako među polaznicama koji se nikada nisu sreli sa statistikom, tako i sa iskusnim akademskim stručnjacima koji su imali prilike da rade sa njim.

Takođe, iz 3 grupe na kursu statistike kod Nikole, čak četvoro ljudi je zaposleno i još uvek rade u holandskoj kompaniji MSI-ACI, a u toku je proces zaposlenja još troje polaznika iz još dve grupe.

Online kurs statističke obrade podataka

Škola vam omogućava da ovaj kurs pratite i preko Skajpa – kroz online uživo časove podjednakog kvaliteta kao i časovi u učionici. Jer predavač vam je dostupan u realnom vremenu za sva pitanja i pomoć, a tu je i komunikacija sa drugim polaznicima i razmena mišljenja.

Zato, ako ne živite u Beogradu ili zbog drugih razloga ne možete da dolazite na časove u školi, ovo je odlična prilika da steknete znanje koje vam treba. I tako se efikasno osposobite za samostalan rad putem Skajp nastave. Tokom online predavanja možete da računate ne samo na interakciju sa predavačem i drugim polaznicima, već i na podršku škole. Obezbeđeni su vam materijali za učenje i online sertifikat.

Sve detalje o Skajp kursu (načinu realizovanja nastave, terminima, ceni…) možete saznati kod našeg savetnika za upis na 011/40 82 116 ili 061/664 89 64.

Više o predavaču na kursu statističke obrade podataka

Nikola Mirilović je osnovne i master studije psihologije završio na Filozofskom fakultetu u Beogradu, nakon čega je stekao zvanje master psiholog. Svoje analitičke i istraživačke kompetencije nastavio je da stiče na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u sklopu doktorskih akademskih studija. Predavačko iskustvo počeo je da stiče još tokom studija, kada je bio demonstrator – saradnik u nastavi na Filozofskom fakultetu i Fakultetu bezbednosti u Beogradu. Program SPSS koristi za obradu podataka u marketinške, korporativne i naučno – istraživačke svrhe. Ukoliko želite da na lak, zabavan i uspešan način ovladate SPSS softverom za obradu podataka, definitivno ste na pravom mestu.

Prijavite se odmah i ostvarite beneficiranu cenu obuke

Septembarski upisni rok je u toku. Puna cena obuke za statističku obradu podataka u SPSS iznosi 18.280 dinara/mesečno. Za sve prijave do 22.08.2022. imate šansu da uštedite 35% na kurs (11.880/mesečno umesto 18280 dinara/mesečno). Cena kursa za stare polaznike, nezaposlena lica i studente iznosi 10.800 dinara mesečno.

Puna cena Popust Promo cena Rok za prijavu Sertifikat
18.280 din./mes. 35% 11.880 din./mes. 22.08.2022.

Rezervacija mesta iznosi 4.200 dinara, što predstavlja uslov za učešće na kursu. Rezervacija se uračunava u cenu kursa. Uplata se vrši na licu mesta, u prostorijama škole, ulica Lomina 48/1. Rezervacija se može otkazati 5 dana pre početka roka ili se iskoristiti u narednom roku. Prikazane cene su sa uračunatim PDV-om.

Kurs je moguće platiti čekovima na više mesečnih rata.

 

Za više informacija možete nas kontaktirati na 011/40-82-116, 061/664-89-64 ili e-mailom info@obukeikursevi.com Možete nas kontaktirati i preko Vibera na +38169671084.

ONLINE prijava:

Ime i prezime

Kontakt telefon

Email