Kurs statističke obrade/analize podataka

Statistika i statistička obrada podataka imaju ključnu ulogu u različitim poslovnim oblastima. Od procesa donošenja važnih poslovnih odluka, definisanja marketinških ciljeva, naučno-istraživačkih radova, do funkcionisanja državnih institucija i privrede.

Razlog je jednostavan. Bez statistike, veoma je teško odrediti šta jedna ciljna publika ili grupa želi i kakve potrebe ima.

BROJ SLOBODNIH MESTA

7

Statisticka obrada spss
Statisticka analiza podataka

Dakle, statistička obrada podataka prisutna je i potrebna u svim poslovnim i naučnim oblastima. Gde god je potrebno otkriti obrasce i analizirati podatke.

Ako želite da povećate profit svog preduzeća, podignete svoju efikasnost i vrednost na tržištu rada, poboljšate svoje naučne radove ili projekte, sve što vam je potrebno jeste obuka za statističku obradu podataka u SPSS softveru – najpoznatijem programu za analizu različitih tipova podataka. Ovaj softver koriste fakulteti, instituti, državne, marketinške i agencije za istraživanje tržišta, odeljenja za ljudske resurse i mnogi drugi. A svi oni traže ljude sa znanjem obrade podataka u SPSS programu.

Kako izgleda obuka za statističku obradu podataka?

Sam kurs statističke obrade podataka u SPSS organizovan je kroz niz praktičnih vežbi i primera sa kojima ćete se sresti u budućem radu. Trajanje kursa je mesec dana.

Tokom obuke statističke obrade podataka u SPSS prećićete sledeće oblasti:

 • Uvod u SPSS
 • Pripremanje, pregled i transformacija podataka
 • Deskriptivna statistika
 • Analiza pouzdanosti
 • Korelacija, t – test
 • Višestruka regresija
 • Neparametarske tehnike
 • ANOVA i MANOVA
Mesto održavanja Beograd i Novi Sad
Trajanje kursa 4 nedelje
Nivo učenja Početni
Termini Poslepodnevni i večernji
Fond časova 16
Broj polaznika po grupi Max 10
Telefon 061/664-89-64
Prijavi se na kurs 

Šta ćete sve moći po završetku obuke za statističara?

Odmah po završetku obuke sa lakoćom ćete:

 • izrađivati nacrte istraživanja
 • definisati i razvijati upitnike
 • obaviti izbor prikladnih statističkih tehnika
 • kodirati odgovore iz upitnika i unositi ih u bazu SPSS
 • vršiti preliminarne statističke analize
 • testirati hipoteze adekvatnim statističkim tehnikama
 • kreirati tabelarnu i grafičku prezentaciju podataka
 • obaviti interpretaciju dobijenih nalaza
 • izvesti zaključke o analiziranim hipotezama.

To znači da ćete postati tražen stručnjak koji je potreban praktično svima – u marketingu, HR sektoru, bankarstvu, finansijama…

 • Uvod u SPSS
 • Pripremanje, pregled i transformacija podataka
 • Deskriptivna statistika
 • Analiza pouzdanosti i skale merenja
 • Testiranje normalnosti raspodele
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa jednim ili dva uzorka
  (t-test, t-test za nezavisne uzorke, t-test za zavisne uzorke)
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa tri ili više uzoraka (ANOVA)
 • Regresija

Dajemo vam i mogućnost i nastavka školovanja kroz napredni kurs statistike/analitike. Osim što ćete poboljšati postojeće znanje, steći ćete  i realno iskustvo na 100% praktičnim primerima i vežbama. Pogledajte sadržaj naprednog kursa.

 • Upotreba dijagrama za opisivanje i analizu podataka u SPSSu
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa jednim ili dva uzorka: z-test
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa jednim uzorkom : Kolmogorov –Smirnovljev test
 • Hi-kvadrat test kao test slučaja
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa dva uzorka: Vilkoksonov test rangova
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa dva uzorka: Man-Vitnijev U test
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa tri ili više uzoraka: Kruskal-Volisov test i Fridmanov test
 • Korelacija
Statisticka obrada podataka

Ako znate statističku obradu podataka u SPSS, tražiće vas veliki broj poslodavaca.

Prijavite se odmah i ostvarite beneficiranu cenu obuke

Majski upisni rok je u toku. Puna cena obuke za statističku obradu podataka u SPSS iznosi 17.200 dinara. Za sve prijave do 23.04.2018. imate šansu da uštedite 50% na kurs (8.600 umesto 17.200 dinara).

Puna cena Popust Promo cena Rok za prijavu Sertifikat
17.200 din. 50% 8.600 din. 23.04.2018.

Rezervacija mesta iznosi 1900 dinara, što predstavlja uslov za učešće na kursu. Rezervacija se uračunava u cenu kursa, tako što se od cene kursa odbija iznos od 1900 dinara. Uplata rezervacije se vrši na licu mesta, u prostorijama škole, ulica Lomina 48/1. Rezervacija se može otkazati 5 dana pre početka roka ili se iskoristiti u narednom roku.

Kurs je moguće platiti čekovima na više mesečnih rata. Cena naprednog nivoa učenja iznosi 8950 din/mesečno. Za stare polaznike obezbeđen je dodatni popust. Prema Vašoj želji, škola može organizovati i individualne časove učenja. Trajanje, cenu i dinamiku nastave dogovarate sa našim savetnicima za upis.

Za više informacija možete nas kontaktirati na 011/40-82-116 ,061/664-89-64 ili e-mailom info@obukeikursevi.com Možete se prijaviti i preko online formulara ispod. Opcija koju treba da čekirate je: Statistička obrada/analiza podataka

Možete nas kontaktirati i preko Vibera na +38169671084.

Na ovaj kurs možete se prijaviti i putem online aplikacionog formulara