011/40-82-116 ili 061/664-89-64 office@obukeikursevi.com
Poštovani polaznici, u skladu sa odlukom o proglašenju vanrednog stanja, koja se odnosi na sve obrazovne institucije, i u cilju sprečavanja širenja korona virusa i zdravstvene zaštite svih polaznika i zaposlenih – obaveštavamo vas da škola Obuke i kursevi od ponedeljka, 16. marta 2020. potpuno obustavlja održavanje nastave u učionicama. Za osobe koje trenutno ne pohađaju nijedan kurs kod nas, a želele bi u budućnosti, škola će pružiti mogućnost online nastave putem Skajpa. Za sve informacije o načinu realizovanja online nastave preko Skajpa možete nam se obratiti na 061/664 89 64 i 069/671 084. Takođe, možete nam pisati i na mejl obukeikursevi@gmail.com

Kurs statističke obrade/analize podataka. 50%  popusta za prijave do 06.04.2020.

Statistika i statistička obrada podataka imaju ključnu ulogu u različitim poslovnim oblastima. Od procesa donošenja važnih poslovnih odluka, definisanja marketinških ciljeva, naučno-istraživačkih radova, do funkcionisanja državnih institucija i privrede.

Razlog je jednostavan. Bez statistike, veoma je teško odrediti šta jedna ciljna publika ili grupa želi i kakve potrebe ima.

BROJ SLOBODNIH MESTA

6

Klikni na sliku da pustiš video.

Statisticka obrada spss
Statisticka analiza podataka

Dakle, statistička obrada podataka prisutna je i potrebna u svim poslovnim i naučnim oblastima. Gde god je potrebno otkriti obrasce i analizirati podatke.

Ako želite da precizno anlizirate sve podatke o poslovanju preduzeća (menadžeri firmi i kompanija), podignete svoju vrednost na tržištu rada (nezaposleni), analizirate svoje prodajne ili marketinške rezultate (menadžeri prodaje i marketing menadžeri), analizirate rezultate uzorka javnog mnenja za različite potrebe, poboljšate svoje stručne, seminarske, diplomske (studenti), naučne radove ili projekte (masteranti, doktori), sve što vam je potrebno jeste obuka za statističku obradu podataka. Obuka se izvodi korišćenjem SPSS softvera – najpoznatijeg programa za analizu različitih tipova podataka. Ovaj softver koriste fakulteti, instituti, državne, marketinške i agencije za istraživanje tržišta, odeljenja za ljudske resurse i mnogi drugi. A svi oni traže ljude sa znanjem statističke obrade podataka.

Kako izgleda obuka za statističku obradu podataka?

Sam kurs statističke obrade podataka u SPSS organizovan je kroz niz praktičnih vežbi i primera sa kojima ćete se sresti u budućem radu. Trajanje kursa je 8 nedelja. Tempo održavanja nastave je 1x nedeljno, 3h (4 školska časa).

Tokom obuke statističke obrade podataka u SPSS prećićete sledeće oblasti:

 • Uvod u SPSS
 • Pripremanje, pregled i transformacija podataka
 • Deskriptivna statistika
 • Analiza pouzdanosti
 • Korelacija, t – test
 • Višestruka regresija
 • Neparametarske tehnike
 • ANOVA i MANOVA
 • Upotreba dijagrama za opisivanje i analizu podataka u SPSS softveru
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa jednim ili dva uzorka: z-test
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa jednim uzorkom : Kolmogorov –Smirnovljev test
 • Hi-kvadrat test kao test slučaja
Mesto održavanja Beograd i Novi Sad
Trajanje kursa 8 nedelja
Nivo učenja Početni i napredni
Termini Poslepodnevni i večernji radnim danima/subotom
Fond časova 32
Broj polaznika po grupi Max 10
Telefon 061/664-89-64
Prijavi se na kurs 

Šta ćete sve moći po završetku obuke za statističara?

Odmah po završetku obuke sa lakoćom ćete:

 • izrađivati nacrte istraživanja
 • definisati i razvijati upitnike
 • obaviti izbor prikladnih statističkih tehnika
 • kodirati odgovore iz upitnika i unositi ih u bazu SPSS
 • vršiti preliminarne statističke analize
 • testirati hipoteze adekvatnim statističkim tehnikama
 • kreirati tabelarnu i grafičku prezentaciju podataka
 • obaviti interpretaciju dobijenih nalaza
 • izvesti zaključke o analiziranim hipotezama.

To znači da ćete postati tražen stručnjak koji je potreban praktično svima – u marketingu, HR sektoru, bankarstvu, finansijama…

 • Uvod u SPSS
 • Pripremanje, pregled i transformacija podataka
 • Deskriptivna statistika
 • Analiza pouzdanosti i skale merenja
 • Testiranje normalnosti raspodele
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa jednim ili dva uzorka
  (t-test, t-test za nezavisne uzorke, t-test za zavisne uzorke)
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa tri ili više uzoraka (ANOVA)
 • Regresija
 • Upotreba dijagrama za opisivanje i analizu podataka u SPSSu
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa jednim ili dva uzorka: z-test
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa jednim uzorkom : Kolmogorov –Smirnovljev test
 • Hi-kvadrat test kao test slučaja
Statisticka obrada podataka

Ako znate statističku obradu podataka u SPSS, tražiće vas veliki broj poslodavaca.

Prijavite se odmah i ostvarite beneficiranu cenu obuke

Aprilski upisni rok je u toku. Puna cena obuke za statističku obradu podataka u SPSS iznosi 17.800 dinara/mesečno. Za sve prijave do 06.04.2020. imate šansu da uštedite 50% na kurs (8.900/mesečno umesto 17.800 dinara/mesečno).

Puna cena Popust Promo cena Rok za prijavu Sertifikat
17.800 din./mes. 50% 8.900 din./mes. 06.04.2020.

Rezervacija mesta iznosi 2500 dinara, što predstavlja uslov za učešće na kursu. Rezervacija se uračunava u cenu kursa, tako što se od cene kursa odbija iznos od 2500 dinara. Uplata rezervacije se vrši na licu mesta, u prostorijama škole, ulica Lomina 48/1. Rezervacija se može otkazati 5 dana pre početka roka ili se iskoristiti u narednom roku.

Kurs je moguće platiti čekovima na više mesečnih rata.

Za više informacija možete nas kontaktirati na 011/40-82-116, 061/664-89-64 ili e-mailom info@obukeikursevi.com Možete se prijaviti i preko online formulara ispod. Opcija koju treba da čekirate je: Statistička obrada/analiza podataka

Možete nas kontaktirati i preko Vibera na +38169671084.

Na ovaj kurs možete se prijaviti i putem online aplikacionog formulara

CLOSE
CLOSE