011/40-82-116 ili 061/664-89-64 office@obukeikursevi.com

Postoji način da obezbedite veću i stabilniju zaradu, bez obzira na vrstu posla koji radite. 

Postanite stručni za upravljanje projektima. 

55%  popusta za prijave do 27.01.2020.

Hajde da definišemo projektni menadžment, koristeći pomoć jednog od najšire prihvaćenih vodiča za upravljanje projektima – projekat je privremeni poduhvat čiji je cilj da stvori jedinstveni proizvod ili uslugu. Kao takav, poznat je još od davnina (izgradnja Kineskog zida, piramida u Gizi…), a danas ima bezgraničnu primenu u skoro svakoj firmi i branši.

Kako ova veština pomaže svakom profesionalcu, bez obzira da li se bavi finansijama, razvojem proizvoda, organizacijom, tehnologijom, marketingom…?

BROJ SLOBODNIH MESTA

2

Klikni na sliku da pustiš video.

Bez obzira kojim poslom se bavite, ova veština je zlata vredna

U svakoj oblasti poslovanja, sposobnost vođenja projekata vam omogućava veću zaradu, veći autoritet, višu radnu poziciju.

Evo zašto: nije dovoljno imati odličnu ideju, profitabilan i praktičan savet. Nije dovoljno imati najkvalitetniji proizvod. Sve je to potrebno “oživeti” u praksi i to tako da se realizuje u najkraćem vremenskom roku i sa što manjim ulaganjima. Bez uspešnih projektnih stručnjaka, kompanije se suočavaju s rizikom od rasta troškova, probijanja rokova i loše obavljenog posla. Zato su ljudi koji vladaju ovim znanjima vrlo cenjeni i dobro plaćeni.

Od velikih poduhvata, kao što je izgradnja fabrika i pogona, uvođenje novih  tehnologija, organizacija kulturnih i sportskih događaja, pa sve do manjih poput razvoja novih usluga i proizvoda, izrada biznis plana, snimanje reklama… – sve to spada u posao upravljanja projektima.

Obuke i kursevi vam pružaju priliku za mesec dana uđete u srž vođenja projekata i proširite svoje mogućnosti za dalji rad i karijeru.

Šta ćete naučiti na kursu upravljanja projektima?

Na kursu upravljanje projektima upoznaćete se i proći kroz sve faze projektnog procesa i savladati sve što je potrebno za profitabilno vođenje projekata.

Znaćete kako da:

 • Upravljate timom, komunikacijom, vremenom, troškovima, rizicima…
 • Ostvarite ciljeve projekta u zadatom roku i dozvoljenom budžetu
 • Izradite potrebnu dokumentaciju i ocenite uspeh projekta
 • Podjednako dobro rukovodite projektima kako sa timom od 5 ljudi, tako i sa grupama timova od 100 i više članova.
Mesto održavanja Beograd
Trajanje kursa 4 nedelje
Nivo učenja Početni
Termini Prepodnevni i rano popodnevni subotom
Fond časova 16
Broj polaznika po grupi Max 10
Telefon 061/664-89-64
Prijavi se na kurs 

Obuka za vođenje projekta je interaktivnog karaktera, sprovodi se u softverima za upravljanje projektima i obuhvata sledeće oblasti:

 • Projektni menadžment – Osnovni pojmovi
 • Životni ciklus projekta, integrativno upravljanje projektom, definisanje ciljeva projekta, kontrola i upravljanje kvalitetom na projektu
 • Project charter i projektna dokumentacija
 • Projektni tim i definisanje uloga i odgovornosti na projektu
 • Metodologije za upravljanje projektnim aktivnostima
 • Definisanje budžeta i delokruga projekta; Upravljanje izmenama na projektu
 • Osnove za izradu projektnog plana
 • Kreiranje projektnog plana u softverskim alatima za upravljanje projektima
 • Usklađivanje projektnog plana u softverskim alatima za upravljanje projektima
 • Upravljanje stejkholderima i komunikacijom na projektu
 • Upravljanje rizicima na projektu
 • Osnovni elementi i svrha Business Case-a
Projektni menadzer

Po završetku osnovnog nivoa obuke, možete nastaviti i sa naprednim nivoom učenja, kroz 100% praktičan rad, vežbe, radionice, konkretne projekte.

Nastavu izvodi visokokvalifikovani projektni menadžer, sa mnoštvom uspešno realizovanih projekata iza sebe. Ono što je važno – upoznaćete se sa najpoznatijem IT alatima za upravljanje projektima. Obuka traje 4 nedelje, a nastava se održava 1x nedeljno subotom.

Obuka za projektni posao predstavlja suštinu stvari, sa akcentom na primenjivost u svakodnevnoj poslovnoj praksi. Ogromna je prednost što se školujete i sa većinom zaposlenim ljudima, pa možete da stvarate nove kontakte i prilike za poslovnu saradnju.

Projektni stručnjaci potrebni su svakoj modernoj firmi

Stručnjaci za vođenje projekata potrebni su svim preduzećima, bez obzira na delatnost. Stoga se sa ovim znanjem možete lako zaposliti u:

 • svakom preduzeću iz oblasti IT industrije i razvoja softvera
 • svakoj kompaniji koja ima fabričku proizvodnju
 • firmama koje pružaju serviserske usluge
 • banakama i drugim finansijskim institucijama
 • građevinskim firmama
 • preduzećima koja pružaju konsultantske usluge
 • državnim službama koje rade na praćenju i proceni projekata.

Izvanredna praktična podrška vašem radnom iskustvu – dostupna po sniženim cenama

Januarski upisni rok je u toku. Puna cena kursa za upravljanje projektima je 21.800 dinara. Ako se prijavite do 27.01.2020. uštedećete 12.100 dinara.

Puna cena Popust Promo cena Rok za prijavu Sertifikat
21.800 din 55% 9.700 din 27.01.2020.

Pozovite naše brojeve telefona  011/40-82-116 , 061 664 89 64 ili pošaljite elektronsku prijavu na: info@obukeikursevi.com

Možete nas kontaktirati i preko Vibera na +38169671084.

Kurs je moguće platiti na 2 mesečne rate (jedna u predupisnom roku, a druga na početku kursa) ili na 3 mesečne rate (ako se vrši plaćanje čekovima).

Rezervacija mesta iznosi 2700 dinara, što predstavlja uslov za učešće na kursu. Rezervacija se uračunava u cenu kursa, tako što se od cene kursa odbija iznos od 2700 dinara. Uplata rezervacije se vrši na licu mesta, u prostorijama škole, ulica Lomina 48/1. Rezervacija se može otkazati 5 dana pre početka roka ili se iskoristiti u narednom roku.

Na ovaj kurs možete se prijaviti i putem online aplikacionog formulara