011/40-82-116 ili 061/664-89-64 office@obukeikursevi.com

Nauči C sharp programski jezik – Microsoft programiranje. Započni uspešnu karijeru u IT svetu. 50%  popusta za prijave do 02.11.2020.

C# nije samo muzička nota, već programski jezik koji je veoma tražen i predstavlja odličnu priliku za tvoju novu uspešnu karijeru u programerskim vodama. C# programiranje postoji još od 2000. godine, a danas je C# jedan od najboljih programskih jezika koje možeš naučiti i napraviti dobru zaradu kao Microsoft programer.

BROJ SLOBODNIH MESTA

7

c sharp programer
visual studio

I pre nego što se zapitaš, znaj da ti nisu potrebne godine mukotrpnog učenja. Sve što ti je potrebno kako bi C sharp programiranje bilo u tvom malom prstu je 4-mesečni kurs za C# programiranje u školi Obuke i kursevi.

Zašto odabrati baš C# programiranje?

C sharp programiranje je popularnije nego li ikada do sada.

C# programski jezik je najkorišćeniji jezik za pravljenje aplikacija za Windows operativni sistem, ali i za Windows telefone i pruža ti mogućnost da lako i brzo pronađeš dobro plaćen posao na kome uvek možeš napredovati kao Microsoft programer. Stvar je dodatno olakšana i time da je postojeći broj C sharp programera u Srbiji znatno manji od tražnje, a ovaj trend je isti i na globalnom nivou. Dakle, nakon završenog kursa C# programiranja poslovne angažmane lako možeš pronaći i kao freelancer.

Još jedna prednost C# programskog jezika jeste to što je lak za učenje. Ako već znaš neki programski jezik, sve cake karakteristične za C sharp ćeš brzo uhvatiti. S druge strane, ukoliko tek ulaziš u programerske vode, znaj da je kurs C# programiranja praktičan i omogućava ti da veoma brzo usvajaš znanje i pamtiš sintaksu ovog programskog jezika. C# je odličan start za svakog početnika i savršena podloga za kasnije učenje drugih programskih jezika.

Kako izgleda obuka za C# programski jezik?

Kurs je podeljen po modelu 2 + 2 meseca tokom kojih se C# programiranje izučava kroz .NET Framework okruženje u alatu Visual Studio. Obuka kreće od samog početka i uvoda u programiranje, a zatim se prolazi kroz osnovne pojmove i sintaksne komande C# programskog jezika, rešavaju se logički problemi i algoritmi, kao i kompleksnije relacije i pojmovi vezani za objektni deo C# jezika.

Cilj je da se, kroz praktičan rad i realne primere, upoznaš sa okruženjem, načinom funkcionisanja i logikom C# programskog jezika, a sve kroz rešavanje i implementaciju raznih softverskih rešenja.

Mesto održavanja Beograd i Novi Sad
Trajanje kursa 4 meseca
Nivo učenja Početni
Termini Poslepodnevni i večernji
Fond časova 64
Broj polaznika po grupi Max 10
Telefon 061/664-89-64
Prijavi se na kurs 
 • Uvodno upoznavanje. Uvod u C# i .NET, alati za rad, okruženja, prednosti Microsoft alata, istorija jezika i upotrebna vrednost. Visual Studio interfejs. Upoznavanje sa tržištem. Individualni ciljevi i aspiracije.
 • Temelji jezika C#. Sintaksa, operatori, simboli. Konstruktori. strukture, klase, objeki, nizovi, liste, matrice. Petlje. Konvertovanje podataka. Pisanje konzolnih aplikacija. Struktura koda i best practice. Vežba: Kalkulator
 • Objektno orijentisano programiranje. Kapsuliranje, nasleđivanje i polimorfizam. Vežba: University registrator
 • Debugging. Obrada izuzetaka. Klasa Debug. Logovanje grešaka. Korišćenje memorije i garbagge collection. Otklanjanje grešaka preko alata za debugging. Dokumentacija koda. Vežba: Student registrator
 • Rad sa fajlovima. Čitanje i pisanje podataka u trajnu memoriju na disku. Rad sa folderima. Rad sa podacima u memoriji, na lokalnoj mašini, serveru na lokalnoj mreži ili preko interneta. Vežba: Chat program
 • Rad sa bazom podataka. Osnove SQL-a i rad sa alatima za pisanje upita nad podacima. Tabele, tipovi podataka, viewevi, stored procedure, funkcije. Backup i Restore. Optimizacija upita i procesiranje velike količine podataka. Vežba: eDiary
 • Windows Forme i servisi. Pravljenje korisničkog interfejsa. Kontrole za unos podataka, validacija. Rad sa Properties formom za manipulaciju svojstva kontrole. Životni ciklus formi. Meni, toolbar, liste i data grid kontrole za prikaz podataka. Vežba: Birthday reminder
 • Događaji i delegati. Modalni i nemodijalni dijalozi. Standardni dijalozi. Event subscription i unsubscription. Važnost dobrog korisničkog iskustva u pravljenju formi. Vežba: Contacts
 • Korporativni setup. Windows Presentation Framework u konjukciji sa WCF servisima i Workflow foundation aktivnostima. Vežba: Document management flow
 • Windows Presentation. Pravljenje bogatog korisničkog iskustva sa XAML formama. Windows kontrole. Pravljenje reusable user kontroli. Vežba: Pisanje Contacts projekta u XAML-u
 • Web servisi. Windows Communication Foundation. XML i JSON formati. Parsiranje podataka. Serijalizacija i deserijalizacija. Vežba: Document management flow
 • Workflow engine. Implementacija dugotrajnih procesa kroz workflow aktivnosti u WF4.5. Korišćenje Visual Studio designera za modeliranje poslovnog procesa. Pravljenje custom stanja i aktivnosti. Vežba: Document management flow
 • Napredne tehnike programiranja. Upotreba refleksije u dinamičkim okruženjima. Čuvanje varijabli u konfiguracionom fajlu. Vežba: Document management flow
 • Niti. Multithreading programiranje i rad sa nitima. Upotreba tajmera. Vežba: Document management flow
 • Projektovanje informacionih sistema. Biznis analiza problema, korisnički zahtevi, specifikacija, izbor tehnologije. Vežba: Softver za PC igraonicu, Movie club, knjižaru, Banking sistem, etc
 • Full stack razvoj. Modelovanje baze, arhitektura rešenja, struktuiranje koda, tesiranje, isporuka rešenja klijentu i uvažavanje feedbacka. Vežba: Softver za PC igraonicu, Movie club, knjižaru, Banking sistem, etc
 • QA sesije. Priprema i planovi za budućnost.

Obuka za C sharp programiranje zahteva:

 • osnovno poznavanje rada na računaru (izrada, izmena, brisanje fajlova i iskustvo u radu sa Windows oprerativnim sistemom),
 • rad na internetu (poznavanje pojma web sajta, upotreba e-maila).
C# kurs

Prijavi se odmah i uštedi

Novembarski upisni rok je u toku. Puna cena obuke za Microsoft programera iznosi 18.200 dinara/mesečno, ali ako se prijaviš do 02.11.2020. ostvaruješ pravo na 50% popusta i kurs plaćaš samo 9.100 dinara/mesečno.

Puna cena Popust Promo cena Rok za prijavu Sertifikat
18.200 din/mes. 50% 9.100 din/mes. 02.11.2020.

Kurs C sharp programiranja je moguće platiti na 4 mesečne rate (jedna u predupisnom roku, a ostale 3 na početku prvog, drugog i trećeg meseca kursa) ili na 5 mesečnih rata (ako se vrši plaćanje čekovima).

Rezervacija mesta iznosi 2.900 dinara, što predstavlja uslov za učešće na kursu. Rezervacija se uračunava u cenu kursa, tako što se od cene kursa odbija ovaj iznos. Uplata rezervacije se vrši na licu mesta, u prostorijama škole, ulica Lomina 48/1. Rezervacija se može otkazati 7 dana pre početka roka ili se iskoristiti u narednom roku.

Za prijavu na kurs C# programiranje dovoljno je da pozoveš 011/40-82-116, 061/664-89-64, ili pošalješ prijavu na info@obukeikursevi.com. Možeš nas kontaktirati i preko Vibera na +38169671084.

Na ovaj kurs možete se prijaviti i putem online aplikacionog formulara