Naučite PHP programiranje

jedno od vodećih IT zanimanja u 2016. godini

Da li i vi, kao mnogi, sanjate san o visokoj plati i dobrom poslu? Pravi put da ga ostvarite je da naučite veštinu koja je već par godina zaredom top zanimanje – PHP programiranje.

Nezaposlenost je pojam koji PHP programeri već godinama ne poznaju. Evo par podataka koji govore u prilog tome.

BROJ SLOBODNIH MESTA

5

PHP programiranje
PHP programer
 • Do posla u Srbiji najlakše dolaze IT stručnjaci, naročito PHP programeri, čija je potražnja 3 puta uvećana u poslednje 2 godine.
 • Najnovija istraživanja su pokazala da PHP programer u proseku dobija 3-4 poslovne ponude mesečno.
 • Obzirom da je broj programera manji nego što je tražnja za njima (statistika kaže da 1 programer ide na 3 firme), to znači da su poslodavci spremni i da ih dobro plate.
 • Zarade PHP programera u svetu kreću se oko 6.000$, dok u Srbiji sa ovim znanjem možete zarađivati prosečno 160.000 dinara.
 • PHP programeri se cene i angažuju isključivo prema znanju, da biste se zaposlili ne treba vam fakultetska diploma i licenca, već samo poznavanje PHP-a i praksa.

Obuke i kursevi kreirali su 12-nedeljni kurs PHP programiranja, na kome ćete ući u svet PHP-a i povećati svoje šanse za siguran posao i visoku zaradu.

Šta je dobro znati o PHP programskom jeziku?

PHP je trenutno najtraženiji i najpopularniji opisni jezik za izradu dinamičkih web sajtova i web aplikacija. Kompanije imaju sve veća očekivanja od svojih internet prezentacija – da sakupljaju povratne informacije, da vrše analizu tržišta, izdaju račune, primaju porudžbenice… Time se povećava potreba za zapošljavanjem ljudi stručnih za PHP programiranje .

Prednosti PHP- a u odnosu na druge programske jezike su:

 • On je besplatna (open source) platforma
 • Ne treba da plaćate licencu za njega
 • Može se koristiti na skoro svim operativnim sistemima
 • Rasprostranjen je – instaliran je na preko milion servera i pokreće više desetina miliona web strana
 • Lako i brzo se uči, veoma je prilagodljiv.
Mesto održavanja Beograd i Novi Sad
Trajanje kursa 12 nedelja
Nivo učenja Početni
Termini Poslepodnevni i večernji
Fond časova 48
Broj polaznika po grupi Max 10
Telefon 061/664-89-64
Prijavi se na kurs 

PHP obuka zasnovana je na praktičnom radu, vežbama, radionicama i podeljena je na 2 dela:

 1. Prvi deo: Osnove PHP proceduralnog programiranja (1 mesec, 16 časova)
 2. Drugi deo: Proceduralni PHP i MySQL baze podataka (2 meseca, 32 časa):praktičan rad u PHP jeziku, plus rad sa najpopularnijim sistemom za upravljanje bazama podataka MySQL.

Plan i program početnog kursa PHP programiranja

Prvi deo

 1. Šta je PHP? Istorija PHP-a. Zašto izabrati PHP? Instalacija (1)
 1. Instalacija PHP-a (windows): wampserver, root, konfiguracija php-a, konfiguracija MySQL-a, tekstualni editor (1)
 1. Prvi korak (4)

-Unošenje PHP koda na web stranicu, Prikazivanje dimaničkog teksta, Operacije, Unošenje komentara

 1. Istraživane tipova podataka (12)

-Promenljive (varijabile), Stringovi, Funkcije stringa, Brojevi 1. deo – Cele vrednosti, Brojevi 2. deo – Float, Nizovi, Asocijativni nizovi, Funkcije nizova, Logičk tip podataka, NULL i Empty, Automatski i manuelni unos, Konstante

 1. Kontrola strukture – logika (4)

-IF, ELSE i ELSE IF, Logički operatori, Switch

 1. Kontrola strukture – loops (6)

-While, For, Foreach, Continue, Break, Razumevanje array pointera

 1. Korinički definisane funkcije (6)

-Definisanje funkcija, Argumenti funkcije, Vraćanje vrednosti iz funkcije, Vraćanje više vrednosti, Scope i globalne promenljive, Podešavanje osnovnog argumenta vrednosti

 1. Debagovanje (3)

-Uobičajeni problem, Upozorenja i greške, Otklanjanje grešaka i rešavanje problema

Drugi deo

 1. Kreiranje web stranice uz pomoć PHP-a (8)

-Linkovi i adrese, Korišćenje GET vrednosti, Kodiranje GET vrednosti, Kodiranje za HTML, Ugradnja i zahtevanje fajlova, Izmenljiva zaglavlja, Redirekcija strana, Izlazno baferovanje

 1. Rad sa formama i podacima (8)

-Kreiranje forme, Detektovanje izvršavanja forme, Jednostrano procesuiranje forme, Provera vrednosti forme, Problemi sa logikom provere, Prikaz grešaka provere, Prilagođena fukncija provere, Jednostrana forma sa proverom vrednosti

 1. Rad sa kolačićima i sesijama (5)

-Rad sa kolačićima. Podešavanje vrednosti kolačića, Čitanje vrednosti kolačića, Poništavanje vrednosti kolačića, Rad sa sesijama

 1. Osnove MySQL-a (7)

-Upoznavanje sa MySQL-om, Kreiranje baze, Kreiranje tabela, CRUD u MySQL-u, Unos u bazu podataka, Relacije tabela baze podataka, Popunjavanje ralacionih tabela

 1. Korišćenje PHP-a za pristup MySQL-u (9)

-API-evi baza u PHP-u, Konektovanje na SQL uz pomoć PHP-a, Preuzimanje podataka iz baze, Rad sa preuzetim podacima, Kreiranje zapisa uz pomoć PHP-a, Ažuriranje i brisanje zapisa uz pomoć PHP-a, SQL injection, Escaping strings za MySQL, Predstavljanje pripremljenih argumenata

 1. Izgradnja CMS-a (6)

-Izrada skice aplikacije, Izradnja baze CMS-a, Formiranje radnog okruženja, Kreiranje i stilizovanje prve strane, Kreiranje argumenata za višestruku uporebu, Konektovanje aplkacije na bazu

 1. Korišćenje navigacije za poziv sadržaja (5)
 1. CRUD aplikacije (12)
 1. Kreiranje javnog dela sajta (5)
 1. Regulisanje pristupa stranama (9)
Kurs PHP programiranja

Za uspešno pohađanje PHP kursa, potrebno je:

 • osnovno poznavanje rada na računaru (izrada, izmena, brisanje fajlova i iskustvo u radu sa Windows oprerativnim sistemom),
 • rad na internetu (poznavanje pojma web sajta, upotreba e-maila),
 • osnovno znanje iz web programiranja (poznavanje HTML i CSS-a).

VAŽNO: Za polaznike koji nemaju predznanje iz HTML-a i web programiranja, obezbeđen je uvodni kurs od 16 dodatnih časova. U tom slučaju, trajanje kursa se produžava za 4 nedelje.

Brzo učenje, primeri iz prakse, puno korisnih informacija, to je ono što vas prati sve vreme tokom kursa. Predavači su profesionalni PHP programeri, uvek dostupni za odgovore na sva vaša pitanja.

Upis je otvoren za sve vas bez obzira na godine i školu koju ste prethodno završili

Novembarski upisni rok je u toku.  Za prijave do 24.10.2017. ostvarujete 55% popusta na kurs. Umesto 20.000 dinara mesečno, ostvarujete beneficiranu cenu kursa od 8900 din. mesečno.

Puna cena Popust Promo cena Rok za prijavu Sertifikat
20.000 din/mes. 55% 8.900 din/mes. 24.10.2017.

Prijavu na PHP obuku možete izvršiti pozivanjem naših brojeva 011/40-82-116 , 061/664-89-64, ili slanjem prijave na info@obukeikursevi.comMožete nas kontaktirati i preko Vibera na +38169671084.

Cena kursa za nezaposlena lica i studente iznosi 8300 dinara/mesečno.

Ako nemate predznanje HTML-a i web programiranja, kurs se produžava za 4 nedelje i traje 16 umesto 12 nedelja (cena uvodnog 4-nedeljnog web kursa iznosi 8950 dinara).

Kurs je moguće platiti na 4 mesečne rate (jedna u predupisnom roku, a ostale 3 na početku prvog meseca kursa, na početku drugog meseca kursa, na početku trećeg meseca kursa) ili na 5 mesečnih rata (ako se vrši plaćanje čekovima).

Rezervacija mesta iznosi 1900 dinara, što predstavlja uslov za učešće na kursu. Rezervacija se uračunava u cenu kursa, tako što se od cene kursa odbija iznos od 1900 dinara. Uplata rezervacije se vrši na licu mesta, u prostorijama škole, ulica Lomina 48/1. Rezervacija se može otkazati 5 dana pre početka roka ili se iskoristiti u narednom roku.

Na ovaj kurs možete se prijaviti i putem online aplikacionog formulara

CLOSE
CLOSE