011/40-82-116 ili 061/664-89-64 office@obukeikursevi.com

Siguran put do karijere u finansijama

Ako samo i razmišljate o tome, već ste u grupi ambicioznih ljudi koji traže najbolje poslovne prilike

Oni koji izdaju i štampaju papirni novac mogli bi sa jedne strane svake novčanice štampati i uputstva za upotrebu. Mnogi građani imaju para, ali ne znaju šta sa njima da rade. Duško Radović

Poslovanje jedne firme (naročito veće) je složen proces. O mnogim aspektima treba voditi računa, kako bi krajnji cilj bio uspešno postignut. A to je uvek prodaja i zarada. Kada firma dobro radi – za to su zaslužni kvalitetni zaposleni i dobro upravljanje.

Upravljanje finansijama, naročito.

Zato, da parafraziramo Radovića, mnoge firme imaju para, ali im treba pametna pomoć u upravljanju njima. Druga strana medalje je da firma nema para, pa joj treba savet kako do njih. U svakom slučaju, Radović nije bio daleko od istine kada je predlagao pisanje uputstva za upotrebu novca.

BROJ SLOBODNIH MESTA

3

Finansijska akademija

Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na „lek“ posavetujte se sa vašim sektorom finansija!

Kako da obavljate posao u finansijama bez puno lutanja i pogrešnih smernica?

Na jednom mestu, u okviru 3-mesečne finansijske akademije, dobijate priliku da steknete ključne finansijske veštine i znanja. I budete obučeni da potpuno samostalno obavljate finansijske poslove (finansijsko planiranje i predviđanje, priprema finansijskih izveštaja, budžetiranje, merenje i kontrola rezultata, finansijska analiza, poboljšanje troškova firme…).

Za relativno kratko vreme, dobićete znanja koja biste godinama inače morali da izučavate na fakultetu. Znanja koja nisu suvoparna i teoretska, već potiču iz prakse i dolaze od iskusnih finansijskih stručnjaka.

Mesto održavanja Beograd
Trajanje kursa 12 nedelja
Nivo učenja Početni i napredni
Termini 2 x nedeljno
Fond časova 48
Broj polaznika po grupi Max 10
Telefon 061/664-89-64
Prijavi se na kurs

Naučićete sve o:

 • Osnovama računovodstva
 • Finansijskim izveštajima i analizi
 • Excelu za finansije

Nakon samo 3 meseca, pozicija finansijskog saradnika, u bilo kojoj firmi, može biti vaša. Znaćete kako da vodite poslovne finansije u različitim privrednim okruženjima, malim, srednjim ili velikim kompanijama, preduzećima u razvoju, ali i preduzećima u problemima i restruktuiranju.

I Faza  

Administracija i knjigovodstvo

II Faza

Finansijska analiza

III Faza

Excel za finansije

I Faza – Administracija i knjigovodstvo

1.Dokumenti u finansijskom poslovanju

– Vrste dokumenata u poslovanju

– Vođenje ulazno izlazne dokumentacije (delovodna knjiga)

 1. Komunikacija

– sa eksternim partnerima, bankama, poreskim upravama, kupcima

– interna komunikacija

– poslovna korespondencija

 1. Treasury

– plaćanja dobavljačima

– praćenje naplate od kupaca

– planiranje cash flow-a

 1. Kontni okvir
 2. Osnove knjigovodstva (efekti i promene u bilansu stanja i uspeha),
  6. Poreski zakoni i pravna regulativa
 3. Glavna knjiga i dnevnik knjizenja
 4. Vođenje osnovnih sredstava, knjiženje, poreska evidencija
 5. Završni račun

II Faza – Finansijska analiza

 1. Ključne oblasti u analizi poslovanja
 2. Makroekonomski faktori i njihov uticaj
 3. PEST model
 4. Poslovanje preduzeča, menadžment, strategija
 • Model „5 snaga“
 • SWOT analiza
 1. Analiza finansijskih izveštaja – opšti principi i rizici po stavkama BS i BU
 2. Vertikalna finansijska analiza, analiza primera
 3. Horizontalna finansijska analiza, analiza primera
 4. Tokovi gotovine
 • Tokovi gotovine poslovnih aktivnosti
 • Tokovi gotovine investicionih aktivnosti
 • Tokovi gotovine finansijskih aktivnosti
 • Primer
 1. Racio analiza
 • Polazatelji likvidnosti
 • Pokazatelji efikasnosti
 • Pokazatelji strukture kapitala i zaduženosti
 • Pokazatelji likvidnosti
 • Primer
 1. Brza finansijska analiza
 • Osnovni pokazatelji i primer

 

III Faza – Excel za finansije

Posao finansijskog analiticara

Lak način da preuzmete finansijske veštine uz 50-55% popusta

Finansijska akademija startuje sa radom 25. decembra 2017.

Za sve koji se prijave do 19.11.2018. škola obezbeđuje 50-55% popusta na punu cenu programa. Tako je zaposlenima omogućeno da, umesto 15.900 dinara, obuku plaćaju 7950 dinara/mesečno, a nezaposleni 7200 dinara/mesečno.

Obuku je moguće platiti na više mesečnih rata. Rezervacija mesta iznosi 1900 dinara, što je preduslov za učešće na programu. Rezervacija se uračunava u cenu kursa. Uplata se vrši na licu mesta, u prostorijama škole.

Zaposlena lica

Nezaposlena lica

Puna cena 15900din/mesečno Puna cena 15900din/mesečno
Popust 50% Popust 55%
Promo cena 7950 din/mesečno Promo cena 7200 din/mesečno
Prijave do 19.11.2018. Prijave do 19.11.2018.

Sam postupak prijave je vrlo jednostavan. Može se obaviti na 2 načina.

Prvi, pozovite nas na 011/4082-116 ili 061/66-48-964. Javiće vam se naš koordinator nastave i objasniti sve pojedinosti.

Drugi, popunite Online formular za upis u nastavku stranice. Nakon toga će vas pozvati neko od našeg osoblja i pružiti sve informacije.


Finansijska akademija - Beograd