011/40-82-116 ili 061/664-89-64 office@obukeikursevi.com

Škola “Obuke i kursevi” u saradnji sa organizacijom “Share foundation” organizuje trenutno najtraženiju obuku

Postani ekspert za zaštitu privatnosti

Nećeš lepiti bubice i montirati kamere – ovo je nešto sasvim drugačije

BROJ SLOBODNIH MESTA

8

Po ugledu na evropski GDPR, i Srbija je nedavno dobila svoju regulativu o zaštiti privatnosti. Tako smo 21. avgusta 2019. godine poželeli dobrodošlicu novom Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL).

Mnogi, doduše, sa kiselim osmehom. Jer, kad su u pitanju firme i državne službe – Zakon je pred njih stavio prilične obaveze i promene u poslovanju.

I to ne samo u organizacionom i tehničkom smislu – već im je nametnuo i nova kadrovska rešenja.

dpo kurs
data protection officer kurs
obuka za dpo

I tako se rodio DPO (Data Protection Officer)

Ili ti zaštitnik podataka o ličnosti.

Veliki broj firmi, od sada, ima zakonsku obavezu da eksterno ili interno angažuje posebno lice koje će se baviti zaštitom podataka o ličnosti, tj. da zaposle Data Protection Officer-a. To su firme koje obrađuju veći broj ličnih podataka i pružaju, na primer, zdravstvene, telekomunikacione, bankarske, turističke, marketing, IT i druge slične usluge.

A kada su u pitanju državne službe – one su sve do jedne u obavezi da imaju DPO.

I verovatno bi se i sada, kao i mnogo puta ranije, sve svelo na „tresla se gora, rodio se miš“. Frka, panika, pa na kraju ništa – neki tamo Mile iz kancelarije samo potpiše da je od sada on DPO.

Ali ovoga puta situacija je malo drugačija. „Mile DPO“ treba stvarno da prima platu i radi ozbiljne stvari, za koje je potrebno određeno stručno znanje. A firma koja ignoriše ovu zakonsku obavezu i ne zaposli DPO može platiti kaznu i do 2 miliona dinara.

Dakle, posla za ovo novo zanimanje i te kako ima

Činjenica je da su mnoge srpske firme totalno nespremne dočekale ZZPL i da je za prvih mesec dana primene Zakona manje od 200 kompanija prijavilo svog DPO.

To jasno ukazuje da preko 10.000 firmi i javnih službi u Srbiji tek čeka proces zapošljavanja Data Protection Officer-a.

Zato, za sve kompanije koje žele da osposobe svog zaposlenog za obavljanje ovog posla, kao i za sve osobe koje žele da postanu DPO – škola Obuke i kursevi organizuje stručnu obuku za zaštitnika podataka o ličnosti.

Mesto održavanja Beograd
Trajanje kursa 4 nedelje
Nivo učenja Početni
Termini Poslepodnevni i večernji
Fond časova 16
Sertifikat Da
Telefon 061/664-89-64
Prijavi se na kurs 

Osnovne informacije o kursu za zaštitnika podataka

Ono što je ključno da lice za zaštitu podataka poseduje je znanje domaće (ZZPL) i evropske regulative (GDPR) u oblasti zaštite podataka o ličnosti, kako bi moglo da obavlja sledeće zadatke:

 • Informisanje i savetovanje direktora, menadžera i zaposlenih o njihovim zakonskim obavezama
 • Praćenje usklađenosti poslovanja sa Zakonom, uključujući i podelu odgovornosti, podizanje svesti i osposobljavanje zaposlenih koji učestvuju u obradi podataka
 • Savetovanje u pogledu procene uticaja obrade na zaštitu podataka o ličnosti
 • Saradnja sa nadležnim organom
 • Delovanje kao kontakt osoba za nadzorni organ o pitanjima koja se tiču obrade podataka
 • Upravo smo tako i koncipirali ovaj kurs za zaštitnika podataka o ličnosti.

Za mesec dana, koliko kurs traje, steći ćeš sva neophodna znanja za ovaj posao i detaljno se upoznati sa svim neophodnim pravnim aktima.

Pa ćeš razumeti ne samo novu terminologiju, položaj i funkciju Data Protection Officer-a, već ćeš dobiti i konkretne, praktične savete kako implementirati ZZPL/GDPR i pratiti usklađenost poslovanja konkretne firme ili službe.

Predavanja su 2 x nedeljno po 90 minuta, a predavački tim je iz organizacije Share Fondacija, Više o predavačkom kadru možete pogledati na linku http://www.obukeikursevi.com/nas-tim/.

Nakon završenog osnovnog kursa za DPO, ako ste zadovoljni radom škole i predavača, učenje možete nastaviti na naprednom nivou.

BLOK PRVI ČAS DRUGI ČAS
1 Privatnost i zaštita podataka Ekonomija podataka
2 Uvod u pravni okvir Sankcije
3 Osnovni pojmovi Načela
4 Pravni osnov Prava građana i transfer podataka
5 Radionica: Mapiranje toka podataka Radionica: Mapiranje toka podataka
6 Organizacione mere Radionica: Generisanje politika privatnosti
7 Tehničke mere Tehničke mere
8 Radionica: Upotreba alata za samoprocenu Radionica: Upotreba alata za samoprocenu

Ekonomija podataka, privatnost i zaštita podataka o ličnosti

2.1. Uvod u pravni okvir

 • Proces donošenja ZZPLa
 • Struktura ZZPL-a
 • Materijalna primena
 • Teritorijalna primena

2.2. Odgovornost za neusklađenost (sankcije)

 • Novčane kazne
 • Druge mere koje izriče Poverenik
 • Naknada štete
 • Krivična odgovornost
 • Disciplinska odgovornost
 • Reputacioni rizik

3.1. Osnovni pojmovi

 • Podatak o ličnosti
 • Lice na koje se podaci odnose
 • Posebne vrste podataka o ličnosti
 • Baza podataka o ličnosti – automatska / sistematizovana obrada
 • Obrada podataka
 • Rukovalac
 • Obrađivač
 • Primalac i treća strana

3.2. Načela obrade

 • Značaj principa i domen primene
 • Zakonitost, poštenje i transparentnost
 • Svrha obrade
 • Minimizacija
 • Tačnost
 • Ograničenje čuvanja
 • Integritet i poverljivost
 • Odgovornost rukovaoca

4.1. Pravni osnovi za obradu podataka

 • Kada je obrada zakonita?
 • Pristanak
 • Zaključenje i izvršenje ugovora
 • Poštovanje pravnih obaveza
 • Zaštita životno važnih interesa
 • Izvršenje javnih ovlašćenja
 • Legitimni interes
 • Zakonitost obrade posebnih vrsta podataka

4.2. Prava građana

 • Značaj u novom pravnom okviru
 • Obaveštenje o obradi – pravo na informisanost
 • Pravo na uvid i kopiju
 • Pravo na ispravku
 • Pravo na brisanje
 • Pravo na prigovor i pravo na ograničenje obrade
 • Pravo na prenos podataka
 • Transfer podataka

5. Radionica: Mapiranje toka podataka

6.1. Organizacione mere 

 • Lice za zaštitu podataka o ličnosti (DPO)
 • Procedura za Personal Data Breach
 • Procena rizika i DPIA
 • Predstavništvo u EU
 • Politika privatnosti i interne procedure

6.2. Radionica: Generisanje politike privatnosti

7.1. Tehničke mere 

 • Uloga tehničkog osoblja u implementaciji GDPRa
 • Usaglašavanje procesa u tehničkom, pravnom i organizacionom kontekstu
 • Mapiranje tehničkih aspekata sistema
 • Risk assessment
 • Breach management

7.2. Tehničke mere

 • Enkripcija storage-a
 • Enkripcija komunikacije
 • Šifre
 • Sistem privilegija i rola
 • Autentifikacija i autorizacija

8. Radionica: Upotreba alata za samoprocenu

dpo obuka

Ne propusti šansu da se prijaviš na kurs po 50% nižoj ceni

Ukoliko iskoristiš PROMO period i prijaviš se na kurs do 20.01.2020., imaćeš priliku da uštediš 50% i platiš kurs 9.000 umesto 18.000 dinara.

Puna cena Popust Promo cena Rok za prijavu Sertifikat
17.800 din 50% 9.000 din 20.01.2020.

Rezervacija mesta iznosi 2.300 dinara, što predstavlja uslov za učešće na kursu. Rezervacija se uračunava u cenu. Uplata se vrši u prostorijama škole, ulica Lomina 48/1. Rezervacija se može otkazati 5 dana pre početka roka ili se iskoristiti u narednom roku.

Ovako možeš da se prijaviš:

Promo cenu možeš ostvariti i prijavom putem našeg ONLAJN APLIKACIONOG FORMULARA. Opcija koju treba da čekiraš je: Zaštitnik podataka. Posle toga će te kontaktirati neko iz našeg centra za edukaciju.

Na ovaj kurs možete se prijaviti i putem online aplikacionog formulara