011/40-82-116 ili 061/664-89-64 office@obukeikursevi.com

Marketinške veštine ključne za dobijanje posla

Marketinške veštine omogućavaju vam da bolje upoznate ponašanje potrošača, da znate da sprovedete istraživanja tržišta, umete da prezentujete marketinške ideje, da budete uspešni u poslovnoj komunikaciji kao i u odnosima sa javnošću. U zavisnosti od načina kojim promovišete proizvode ili usluge vaše firme, zavisiće...

Pročitajte više

Pet ličnih karakteristika za 21. vek

Svaka epoha traži od ljudi i organizacija da poseduju odgovarajuće ključne sposobnostii ili veštine neophodne za postizanje uspeha. U vreme Henrija VIII, presudnim karakteristikama smatrane su najverovatnije vazalska odanost gospodaru i veština u rukovanju hladnim oružjem. Kompetencije koje danas nisu toliko tražene. Koje su...

Pročitajte više

Novi menadžment

Menadžment nikada nije bio posmatran kao uzbudljiva ili interesantna aktivnost. Ovakav odnos posledica je nedostatka znanja. Tek mali broj ljudi ima direktno iskustvo u onome što menadžment uistinu jeste, malo njih istinski poznaje menadžere i shvata kakvu ogromnu razliku oni mogu načiniti svetu u...

Pročitajte više

Koji liderski stil da izaberete?

Stil liderstva je način na koji uspostavljate odnose između Vas i saradnika kao i ostalih zaposlenih u preduzeću, tj. način na koji usmeravate ponašanje podređenih i sredstva koja koristite da ih privolite na željeno ponašanje. Na osnovu Vašeg pristupa motivisanju podređenih, načina na koji...

Pročitajte više

Lak način da obavljate telefonsku komunikaciju

Jedna od najvažnijih komunikacija koju ostvarujete sa klijentom jeste telefonska komunikacija. Ljudi danas pola svog radnog vremena provedu u telefonskoj komunikacija sa svojim mušterijama, strankama, klijentima. U nastavku će vam biti predstavljeno 12 najvažnijih saveta za vođenje telefonske konverzacije: 1. Vodite računa o prvom...

Pročitajte više

Internet marketing strategija

Prisustvo firme na internetu nije brošura ili propagandni letak na koji su vlasnici ponosni. Kvalitetno prisustvo na globalnoj mreži uz preduzimanje svih potrebnih koraka ka davanju smisla, odosno svrsihodnoj prezentaciji dimenzija je koja poslovanju donosi ono zbog čega i postoji – profit. Formiranje koncepta...

Pročitajte više

Event marketing – novi trend u marketingu

Event marketing je novi alat promocije, informisanja, obaveštavanja, podizanja ugleda jedne organizacije. To je komuniciranje sa onima koji će slušati i doživeti ono što im preduzeće ima reći i pokazati. Event-i se mogu okvirno sistematizovati u 4 grupe:Event marketing je organizovanje specijalno sponzorisanih događaja...

Pročitajte više